یی چینگ: راوی سرنوشت

یی چینگ: راوی سرنوشت

" زمان دشمن نیست که برآن غالب شویم، بلکه متفقی است که باید صبورانه با آن کار کرد" ( یی چینگ )

و اینک کهن ترین مشاور و پیشگوی جهان همراه شما خواهد بود.
یی چینگ باستانی ترین متن چینی است با الهام از خطوط پشت لاک پشت که نماد عمر طولانی، هوش و شکیبایی در افسانه ها و اسطوره های چین است. تفسیر این خطوط در طی سالیان متمادی توسط فیلسوفان و حکیمان شرقی تکمیل و تبدیل به یکی از پایه های فرهنگ و علم مشرق زمین گردیده است.
یی چینگ : راوی سرنوشت با طراحی متفاوت و نوین مطابق با آخرین معیارهای طراحی ارائه شده توسط Google و با بکار گیری تصاویر گویا تهیه شده است. با همراهی آن مشاوری خردمند در تلفن همراه یا تبلت آندروییدی خود داشته باشید تا به هنگام تصمیمات سخت در کنار شما باشد.

امکانات برنامه :

  • گرفتن فال به روش سکه
  • گرفتن فال به روش شش قطعه چوب
  • لیست همه شش خطی ها (لیست، کشیدن شش خطی)
  • آموزش استفاده و گرفتن فال یی چینگ به کمک نرم افزار
  • مفهوم اصطلاحات به کار رفته در متن فال
  • امکان شخصی سازی محیط نرم افزار ( نوع سکه ها، نوع چوب ها، تصویر پیش زمینه نرم افزار) - در نسخه های بعدی انتخاب ها بیشتر خواهد شد.

 

دانلود نرم افزار یی چینگ (بازار)    دانلود نرم افزار یی چینگ (کندو)

یی چینگ: راوی سرنوشت یی چینگ: راوی سرنوشت یی چینگ: راوی سرنوشت یی چینگ: راوی سرنوشت یی چینگ: راوی سرنوشت