یک خانه رویایی با تمامی امکانات الکترونیکی چگونه از آب در می آید؟

یک خانه رویایی با تمامی امکانات الکترونیکی چگونه از آب در می آید؟

در نمایشگاه CES امسال یک نمای کامل از چگونگی پیاده سازی عملی یک منزل با استفاده از جدید ترین تکنولوژی روز ارائه شد. در اینجا به بررسی جنبه هایی از این منازل نوین ساختار میپردازیم.

ظاهر: اگرچه ممکن است در بسیاری از فیلم هایی علمی تخیلی آنچه به عنوان طراحی یک منزل مدرن مورد توجه قرار می‌گیرد بسیار شلوغ و پر ازتجهیزات الکترونیکی باشد، اما آنچه در هنگام طراحی یک منزل مدرن به صورت عملی باید حتما مورد توجه قرار گیرد، فاکتور سادگیست که می‌بایست همواره مورد مدنظر قرار گیرد. در هیچ کجای این منازل روبات‌ها حضور فعالی ندارند بلکه ساختارهایی نرم‌افزاری تأمین‌کننده جنبه‌های هوشمند این منازل هستند و هماهنگی و هوشمندی را ایجاد میکنند   .

امنیت: امنیت از صفات مهمی است که بخصوص در هنگامی که در باره منازل صحبت میکنیم  اهمیتی دوچندان می‌یابد. زیرا بسیاری از افراد عادی از هک شدن اطلاعات منزلشان و اینکه دیگران از آنچه در منزلشان رخ می‌دهد اطلاع پیدا کنند بسیار نگران هستند. فاکتور امنیت در اینچین خانه‌هایی بدین‌صورت پیاده‌سازی شده است که افراد قادر خواهند بود تا در آن واحد از رخدادهای منزلشان به صورت زنده اطلاع پیدا کنند. اطلاعات تصویری و صوتی به صورت زنده به تلفن همراه کاربران مخابره خواهد شد. البته در صورت ورود فرد ناشناس به خانه فرد می‌تواند کلیه در های منزل را قفل تا فرد نتواند از منزل خارج شود. یک فاکتور مهم دیگر که پیرامون امنیت منازل در چنین سیستم‌هایی توسط شرکت های SmartThings و TRUSTe طراحی شده است اتصال منازل هوشمند به یکدیگر میباشد که در صورت فرار کردن دزد میتواند منزل به منزل مسیر فرار دزد را دنبال کرده و از رد گم کردن وی جلوگیری نماید

کاربرد ارتباط یک پارچه: آنچه یک منزل ساده را به یک منزل هوشمند مبدل می‌سازد هماهنگی یکپارچه میان اجزای مختلف سازندة آن است. هر آنچه که شما از خارج از منزل تهیه می‌کنید میتواند به عنوان یکی از اجزای ساختار منزل شما به آن افزوده شود و سپس شما خواهید توانست به صورت متمرکز به مدیریت منزل خود بصورت واحد بپردازید.   البته باید توجه داشت که هنوز هوشمند سازی منازل بصورتی که در اینجا مشاهده میکنیم و در چنین مقیاسی در اولین مراحل خود بسر میبرد  زیرا هنوز هم یک استاندارد مشخص برای ارائه خدمات توسط شرکت های تولید کننده تجهیزات منزل تنظیم نشده است. این نکته از جمله گفته های مدیر شرکت SmartThings پیرامون استاندارد سازی تجهیزات منزل در نمایشگاه CES بود.